Geoportál Skupiny ČEZ poskytuje informace o průběhu sítí a poloze zařízení

Sdělení o existenci sítí

Informace pro žadatele z řad investorů a veřejnosti od společností ČEZ Distribuce, a. s., a ČEZ ICT Services, a. s.

Dokumentace sítě

Digitální data pro potřeby projektantů investičních akcí společností ČEZ Distribuce, a. s., a ČEZ ICT Services, a. s. (autorizovaný projektant) a ostatních projektantů (neautorizovaný projektant).

Data o poloze technické infrastruktury

Data o poloze technické infrastruktury společností ČEZ Distribuce, a. s., a ČEZ ICT Services, a. s., pro pořizovatele územně analytických podkladů.

Sdělení o existenci sítí

Informace k existenci sítí společnosti ČEZ Distribuce, a. s. a ČEZ ICT Services, a. s.

Sdělení v elektronické podobě jsou poskytována zdarma.

Dokumentace sítě

Dokumentace digitálních dat společnosti ČEZ Distribuce, a. s. a ČEZ ICT Services, a. s. pro projektanty investičních akcí a ostatní projektanty.

PD/DSPS

Úložiště Projektové dokumentace (PD) a Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) pro projektanty a geodety investičních akcí společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

ÚAP

Data o technické infrastruktuře společností ČEZ Distribuce, a. s., a ČEZ ICT Services, a. s., pro pořizovatele územně analytických podkladů, poskytované dle § 27 a § 28 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění (stavební zákon).

Úložiště dat

Zde jsou uložena data týkající se jednotlivých žádostí podaných na tomto portále.